Lista me librat më të lexuar nga të rinjtë

Lista me librat më të lexuar nga të rinjtë

Këshilli Rinor i Ambasadës Amerikane ka  realizuar një hulumtim me të rinjtë shqiptarë me qëllimin për tu njohur me gjendjen aktuale të leximit dhe njëkohësisht cilët janë  librat më të lexuar.

Për të arritur këtë qellim janë anketuar 420 të rinj të moshave 6 deri në 30 vjeç.

Kështu nga i gjithë ky hulumtim rezultoi se librat më të lexuar janë: