Afati për aplikim është sot deri në ora 00:00

Afati për aplikim është sot deri në ora 00:00

Deri në orën 21:00, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar 16 aplikime nga subjektet politike për t’u certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës.

1. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës (PRBK) – 27 kandidatë;
2. Jedinstvena Goranska Partija (JGP) – 13 kandidatë për deputetë;
3. Srpsa Lista – 17 kandidatë për deputetë;
4. Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës – 13 kandidatë për deputetë;
5. Gradjanska Iniciativa Gore (GIG) – 6 kandidatë për deputetë;
6. Samostalna Liberalna Stranka (SLS) – 13 kandidatë për deputetë;
7. Nova Demokratska Stanka (NDS) – 60 kandidatë për deputetë;
8. Stranka Demokratske Akcije (SDA) – 9 kandidatë për deputetë;
9. Esmir Kasi (Kandidat i Pavarur) – 1 kandidatë për deputetë;
10. Pokret za Gora – 6 kandidatë për deputetë;
11. Kosovaki Nevi Romani Partia (KNRP) – 7 kandidatë për deputetë;
12. Koalicija ‘Sloboda’ – 8 kandidatë për deputetë;
13. Partia Demokratike Ashkali e Kosovës (PDAK) – 50 kandidatë për deputetë;
14. Partia Liberale Egjiptiane (PLE) – 48 kandidatë për deputetë;
15. Partia e Ashkalinjëve për Integrim (PAI) – 38 kandidatë për deputetë;
16. Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) – 30 kandidatë për deputetë;

Zgjedhjet do të mbahen me 6 tetor./21Media