Pacientët, të cilët për disa arsye nuk mund të marrin barna, megjithatë kanë alternativa.

Pacientët, të cilët për disa arsye nuk mund të marrin barna, megjithatë kanë alternativa.

Rryma e rrjetit zvogëlon vështirësitë degjeneruese dhe inflamatore të dhimbjeve.

Stimulimi elektrik i nervave është terapi, e cila përdoret gjithnjë e më shpesh për uljen e gjendjes së dhimbjeve, por edhe si zëvendësim për shumë barna.

Elektrodat, të cilat vendosen në vendin e sëmurë, përgjatë nervave ose në pikat e akupunkturës, te pacientët shkaktojnë irritomë, të cilat mund të zvogëlojnë dhimbjet te shumë të sëmurë.

Vendimin për nënshtrim ndaj kësaj terapie e marrin specialistët e medicinës dhe rehabilitimit. Varësisht nga gjendja, pacienti shërohet në nivelin primar, sekondar dhe tercial të medicinës.

Numri i terapive, të cilat janë të nevojshme, varet nga gjendja e pacientëve.