Oda Amerikane mbetet e përkushtuar për bashkëpunimin me ATK-në

Oda Amerikane mbetet e përkushtuar për bashkëpunimin me ATK-në

Administrata Tatimore e Kosovës do të vazhdojë të kontribuojë në mjedisin e të bërit biznes, duke u fokusuar në trajtim të barabartë të tatimpaguesve, dhe duke e vazhduar bashkëpunimin e ndërsjellë me Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë.

Kështu u tha sot gjatë një takimi të anëtarëve të Odës Amerikane me Drejtorin e Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj.

Drejtori Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arian Zeka, tha se është për t’u përgëzuar qasja e Administratës Tatimore, e cila edhe në rrethana të tilla të sfiduara politikisht pas dorëheqjes së Qeverisë, vazhdon ta kryej punën e saj në mënyrë korrekte si institucion i pavarur ekzekutiv.

Ai theksoi se Oda Amerikane mbetet e përkushtuar për vazhdimin e bashkëpunimit me ATK-në si njëri ndër institucionet më të rëndësishme për punën e bizneseve.

Nga ana e tij, Murtezaj përmendi zhvillimet e shumta të ATK-së në 20 vjetët e fundit, ku theksoi faktin se ky institucion në krahasim me vitet paraprake ka avancuar në shumë procese, me qëllim të trajtimit të barabartë për të gjitha bizneset.

Si shembull për këtë, Murtezaj përmendi rritjen e efikasitetit në procesin e grumbullimit të të hyrave, mbledhjes së borxheve, si dhe reformat në shqyrtimin e kërkesave të tatimpaguesve.

Ai shtoi se përkundër këtyre zhvillimeve ka shumë çështje për të cilat ekziston hapësirë për përmirësime dhe se ATK është e hapur për rekomandime.

Ai po ashtu foli edhe për masat e ndërmarra për rritjen e integritetit të zyrtarëve tatimorë, për çka po marrin mbështetje edhe nga programet e organizatave ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe Agjencinë e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar.

Gjatë këtij takimi, anëtarët e Odës Amerikane patën mundësi të ngrisin çështje të ndryshme dhe të marrin përgjigje nga përfaqësuesit e ATK-së, njëkohësisht duke ofruar rekomandimet e tyre për Administratën Tatimore të Kosovës, me theks të veçantë në nevojën e luftimit të ekonomisë joformale.