Ministri Bajrami sot do të raportojë në komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Ministri Bajrami sot do të raportojë në komisionin për Mbikëqyrjen e Financave Publike

Komisioni për Mbikëqyrjen e Financave Publike i Kuvendit të Kosovës do të mbajë mbledhjen e radhës në të cilën është i ftuar të raportojë Ministri i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Arsim Bajrami.

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës; 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur me datë 5.4.2017; 3. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për Raportin Financiar të Fondit të Bashkuar për Sektorin e Arsimit për periudhën Janar-Mars 2016. I ftuar Ministri i MASHT, z. Arsim Bajrami; 4. Shqyrtimi i Raportit të Auditimit, Procesi i Rishikimit të Teksteve Shkollore. I ftuar Ministri i MASHT, z.Arsim Bajrami; 5. Të ndryshme.