Në periudhën e tranzicionit institucional bizneset shumë më tepër kanë qenë të interesuar për atë se çka do të sjellë administrate e re se sa kush e përbën atë administratë në ardhje. Janë në pritje të krijimit të kushteve më të mira afariste dhe vazhdimin e reformave ekonomike./21Media

Në periudhën e tranzicionit institucional bizneset shumë më tepër kanë qenë të interesuar për atë se çka do të sjellë administrate e re se sa kush e përbën atë administratë në ardhje. Janë në pritje të krijimit të kushteve më të mira afariste dhe vazhdimin e reformave ekonomike./21Media