• Prishtinë
  5° C
  976 km/h

 • Prizren
  2° C
  1002 km/h

 • Pejë
  3° C
  954 km/h

 • Gjakovë
  3° C
  954 km/h

 • Mitrovicë
  3° C
  954 km/h

 • Gjilan
  6° C
  974 km/h