• Prishtinë
  3° C
  914 km/h

 • Prizren
  0° C
  1001 km/h

 • Pejë
  0° C
  991 km/h

 • Gjakovë
  1° C
  991 km/h

 • Mitrovicë
  0° C
  991 km/h

 • Gjilan
  5° C
  964 km/h