• Prishtinë
  -3° C
  901 km/h

 • Prizren
  -2° C
  1001 km/h

 • Pejë
  -1° C
  991 km/h

 • Gjakovë
  -1° C
  991 km/h

 • Mitrovicë
  -1° C
  991 km/h

 • Gjilan
  -2° C
  921 km/h