Zharku: Fatkeqësisht deri sot është bërë pak

Zharku: Fatkeqësisht deri sot është bërë pak

Deputeti, Lutfi Zharku në emër të GP të LDK-së në seancën e Kuvendit duke folur për marrëveshjet e arritura mes Kosovës dhe Shqipërisë tha se qëllimi i këtyre marrëveshje ka qenë të rritet bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve mirëpo siç tha ai kjo gjë nuk ka ndodhur.

“Këto marrëveshje bashkëpunimi ndër të tjera parashohin masat që duhet të ndërmerren nga të dyja palët për zvogëlimin dhe lehtësimin e procedurave administrative, të cilat nga ana e biznesit konsiderohen pengesa serioze në rritjen e bashkëpunimit. Ndër të tjera këto marrëveshje përfshijnë bashkëpunimin dhe ndihmën reciproke në çështjet doganore në lidhje me harmonizimin e legjislacionit dhe standardeve, krijimin e mekanizmave të informimit dhe lajmërimit reciprok, shkëmbimin e informacionit, harmonizimin dhe thjeshtëzimin e procedurave doganore, zhvillimin e sistemit të deklarimit në doganë, si dhe projektin e përbashkët për ndërtimin e një godine të vetme që do t’i shërbente të dyja administrative doganore. Fatkeqësisht deri sot pak është bërë në këtë aspekt”, tha Zharku.

Sipas tij e nëse analizohen shifrat mbi marrëdhëniet tregtare midis Kosovës dhe të Shqipërisë pa dyshim se nxirret konkluzioni mbi rritjen pothuajse të përvitshme të tyre e nxitur nga infrastruktura e rregulluar rrugore në të dyja vendet.