U kërkua më shumë mbështetje institucionale për arkivat

Loading...

U kërkua më shumë mbështetje institucionale për arkivat

U shënua Dita Ndërkombëtare e Arkivistikës. U kërkua më shumë mbështetje institucionale për arkivat e Kosovës, të Shqipërisë dhe të Maqedonisë.