Rasti kishte ndodhur në vitin 2016

Rasti kishte ndodhur në vitin 2016

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarve S.LL. dhe F.LL. për veprat penale vrasja e rëndë dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve sipas Kodit Penal të Kosovës.

S.LL. për veprën penale vrasja e rëndë është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej 18 vjetësh, ndërsa për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve është liruar nga akuza.

Derisa i akuzuari tjetër, F.LL. për veprën penale mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burg në kohëzgjatje prej tre vjet e gjysmë, ndërsa për veprën penale vrasja e rëndë është liruar nga akuza.

Të pandehurit në vitin 2016 pas marrëveshjes paraprake me personat NN, me dashje që të privojnë nga jeta tani të ndjerin F.B. për shkak të konflikteve të mëhershme, në atë mënyrë derisa i ndjeri F.B. ishte në veturë, të pandehurit i kishin dalë në pritë dhe bashkë me personat NN kishin shtënë në drejtim të veturës tjetër ku ndodhej F.B., njofton Gjykata Themelore në Prishtinë.

Ata me këtë rast qëlluan me armë të dëmtuarin dhe pasi i njëjti kishte arritur në atë gjendje të dalë nga vetura, të pandehurit S.LL. dhe F.LL. e kishin ndjekur pas duke shtënë në drejtim të tij dhe bashkë me personat NN e kishin goditur me mjete të forta duke i shkaktuar lëndime të rënda, të cilave nuk iu ka mbijetuar.

Pala e dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil.

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës.