Qëllimi i konferencës është prezantimi i industrisë minerare në vend

Loading...

Qëllimi i konferencës është prezantimi i industrisë minerare në vend

Konferenca ndërkombëtare me titullin: “Sektori minerar dhe resurset minerale Kosovë-Shqipëri”, do të mbahet në Kosovë për dy ditët e ardhshme duke filluar nga ora 09:00.

Qëllimi i konferencës është prezantimi aktual i industrisë minerare në vend, si: hulumtimi, shfrytëzimi, përpunimi i resurseve minerale në Kosovë dhe Shqipëri. Pastaj do të flitet po ashtu për legjislacionin, politikat minerare dhe mundësitë për zhvillim në të ardhmen.

“Investimet minerare sfida apo mundësi?! Në këtë pikë u krijohet mundësi për paraqitjen e ideve përmes prezantimeve, ndërmarrjeve minerare vendore dhe të huaja dhe institucioneve tjera relevante. Po ashtu përmes prezantimeve mund të shfaqen vlerësime apo idetë për rrjedhat aktuale minerare në nivel global, regjional dhe lokal, me theks të veçantë investimet në sektorin minerar të Kosovës dhe Shqipërisë”, thuhet në njoftimin e organizatorëve të dërguar për media.

Pjesëmarrësit do të kenë mundësi edhe të vizitojnë minierat e Kosovës.