Hamza: Qeveria është e zotuar për rritjen e efikasitetit të menaxhimit të financave publike.-Hill: Sistemet e kontrollit të brendshëm parandalojnë korrupsion

Hamza: Qeveria është e zotuar për rritjen e efikasitetit të menaxhimit të financave publike.-Hill: Sistemet e kontrollit të brendshëm parandalojnë korrupsion

Në konferencën “Fuqizimi i Kontrollit të Brendshëm të Financave Publike dhe llogaridhënies menaxheriale në subjektet e sektorit publik në Kosovë”, ministri i Financave, Bedri Hamza, tha se sistemet e fuqishme të menaxhimit financiar dhe kontrollit janë thelbësore për të përmirësuar ofrimin e shërbimeve publike, transparencën, llogaridhënien, përdorimin efektiv dhe efikas të fondeve publike. Zyra Kombëtare e Auditimit vlerëson se zbatimi i rekomandimeve për menaxhimin e financave publike nëpër organizatat buxhetore është jo i kënaqshëm./21Media