Demi: Nuk ka përmirësim të shërbimeve digjitale për qytetarët.-Salihu: Shërbimi E-kioska nuk është i shtrirë në gjithë Kosovën

Demi: Nuk ka përmirësim të shërbimeve digjitale për qytetarët.-Salihu: Shërbimi E-kioska nuk është i shtrirë në gjithë Kosovën

Instituti GAP ka prezantuar raportin “Ngecjet e komunave në funksionalizimin e kioskave elektronike”. Nga 38 komuna, 19 kanë instaluara 42 E-kioska elektronike për lëshimin e dokumenteve, por gjysma prej tyre janë jo funksionale, ndërsa vetëm 5 për qind prej të gjitha dokumenteve të lëshuara nga të gjitha komunat janë lëshuar nga kioskat elektronike, thuhet në raportin e GAP-it./21Media