"Këto dy dokumente tashmë do të botohen në formë të broshurave"

“Këto dy dokumente tashmë do të botohen në formë të broshurave”

 Në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve të udhëhequr nga kryetari i Gjilanit, Lutfi Haziri, janë miratuar sot dy dokumente të rëndësishme komunale, Libri i Proceseve për Menaxhimin e Financave Publike Komunale dhe Kodi i Etikës Komunale.

Haziri, ka falënderuar programin USAID TEAM  për mbështetjen dhe ankazhimin një vjeçar në realizimin e këtyre dy dokumenteve të rëndësishme komunale.

Haziri ka konfirmuar se këto dy dokumente tashmë do të botohen në formë të broshurave, e të cilat do t’u shpërndahen të gjithë zyrtarëve komunal.

Të dy dokumentet e sipërpërmendura janë pjesë e planit të punës të Departamentit Qendror Harmonizues të Ministrisë së Financave.

Dokumentet janë pjesë e detyrimeve që kërkohen nga qeveria dhe për t’u konsideruar dokumente zyrtare, ato është dashur të aprovohen zyrtarit nga kryetari i Komunës.