“Politikat fiskale në 10 vite: Mësimet për të ardhmen

Loading...

“Politikat fiskale në 10 vite: Mësimet për të ardhmen

Politikat fiskale konsiderohen si të pamjaftueshme ndërkaq sundimi i ligjit primar për investitorët e huaj. Këtë e vuri në dukje ministri i Finanancave,  Bedri Hamza, në tryezën e organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane e Kosovës,  me temën “Politikat fiskale në 10 vite dhe mësimet për të ardhmen. /21Media