• Prishtinë
  -3° C
  921 km/h

 • Prizren
  -4° C
  1001 km/h

 • Pejë
  -3° C
  951 km/h

 • Gjakovë
  -3° C
  951 km/h

 • Mitrovicë
  -3° C
  951 km/h

 • Gjilan
  -5° C
  871 km/h