Skema programore (TOK)

RTV21 SKEMA PROGRAMORE TOKËSOR

E PREMTE -21.11.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:35/4:35 “GARFIELD AND FRIENDS” – Serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – Emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
12:10/6:10 PALETA MUZIKORE
12:30/6:30 “LITTLE BEAVER”-dokumentar
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “LITTLE BEAVER”-vazhdim
13:50/7:50 SMART SHOP
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05“BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 ““FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “ARGUMENT PLUS”-emision debatues
22:30/16:30 “STANDARDI YNË”-emision social
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30 FILM ARTISTIK
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 FILM ARTISTIK
4:00/22:00“BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E SHTUNË – 22.11.2014
7:00/1:00FLASH
7:05/1:05 “PËR DITE TE MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15 PALETA MUZIKORE
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – Serial vizatimor
10:40/4:40 “PASARELAT”
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05“STANDARDI YNË”
11:30/5:30 “REPORTAZH”
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05“FAMA”
12:15/6:15 MUZIKË
12:35/6:35“SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor
12:55/6:55 SMART SHOP
13:00/7:00 FLASH
13:25/7:25 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 ““FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:50/8:50 SMART SHOP
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05 “SKY DANCERS” – serial vizatimor
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 SMART SHOP
16:10/10:10 “RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,
mysafirë në studio
17:55/11:55TOP SHOP
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:25/13:25 SPORTI
19:30/13:30 “35 mm”-emision për kinematografinë
20:00/14:00 “SHKURTE FEJZA 40 VJETORI”
22:00/16:00 “21 MINUTA”
22:30/16:30 SPORTI
22:40/16:40 “ODEON” –emision zbavitës
0:40/18:40 FILM ARTISTIK
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 FILM ARTISTIK
4:00/22:00“RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,
mysafirë në studio
5:40/23:40 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E DIEL – 23.11.2014
7:00/1:00 FLASH
7:10/1:10 BLLOK MUZIKOR
7:30/1:30 FILM VIZATIMOR
9:10/3:10 “ODEON” – emision zbavitës
11:00/5:00 “DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
12:00/6:00 “NJË KAFE ME LABIN”
15:30/09:30 MUZIKË
16:00/10:00 FILM ARTISTIK
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:20/13:20 SHTËPITË E BUKURA TË KOSOVËS-reportazh
19:40/13:40“DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
21:00/15:00 “ÇELËSI”-emision
22:00/16:00 “21 MINUTA”
22:30/16:30 “2 ME 1” – emision për sportin
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 FILM ARTISTIK
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05“NJË KAFE ME LABIN”
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E HËNË – 24.11.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15”E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 MUZIKË
10:30/4:30 “SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 SMART SHOP
11:20/5:20 TOP SHOP
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
12:20/6:20 “2 ME 1” – emision për sportin
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “2 ME 1” – vazhdim
13:50/7:50 SMART SHOP
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 FILM ARTISTIK
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05”E GUXIMSHMJA”-vazhdim
00:30/18:30 “FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 PALETA MUZIKORE
4:00/22:00 “BON BON” – magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
5:30/23:30“EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E MARTË –25.11.2014
7:00/1:00FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:15/5:15 SMART SHOP
11:25/5:25 TOP SHOP
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

12:20/6:20 “EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare – reprizë
12:35/6:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35“ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30 ”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON” – magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
5:30/23:30 PALETA MUZKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E MËRKURË – 26.11.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05“21 PETALE” – emision për fëmijë
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 MUZIKË
12:30/6:30 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30 ”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON” – magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E ENJTE- 27.11.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 BLLOK MUZIKOR
12:30/6:30 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05“E GUXIMSHMJA” –vazhdim
00:30/18:30”FILM ARTISTIK”
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 ”FILM ARTISTIK”
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “BON BON” – magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
5:30/23:30 PALETA MUZIKORE
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

99 Comments

  • shqiprim maliqi

   ju pergezoj per te gjitha emisionet e vitit te ri jeni te papare  por emisjoni me i mir me ka ikur rastesisht e desha te di kur  do te reprizohet  op labi party  ju lutem me tregoni  

 1. Fatlum aliu

  Ju lumT !

 2. diana hashani

  ju lumt jeni nr.1 ne vend

 3. a ka ritransmetim te emsionit njesia  Speciale  e policis NJ.S.I (emision nga Valon Bajrami) eshte transmetuar 14.05.2011  ora 22.45. flm 

 4. walla shum mir veq kisha dasht RTV 21 mi than qit serin “Roman Mysterie” reprizat e krejt javes me qit shtunen ose dielen krejt episodat e javes domethene 5 episoda mi qit te dielen se eshte ndal rryma e nuk i kam pare ju lutem per kete qi ju thash :::RTV 21:::: faleminderit shum

 5. durim gashi

  shum te mir jeni viq vazdoni

 6. shum mir veq kisha dasht mi qit krejt epizodat e javes falemminderit

 7. tiinna RTV21

  a ben me pak marketingg mee qitt se na plaset me kto reklama e keshtu na bbeni qqe tmos e percjellim me rtv21

 8. tung jam adhuruse e Behie Murtezit -balerines ma te mire ne kosov a ka mundesi me e ftu ne emisionin relax ose ndonje emision tjeter se shume kam qef me pa ju lutemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm…. besa nga prishtina..jeni shume te mire

 9. gazimend g.

  Ju lutem nese ka mudesi me me tregu a e transmeton rtv 21 ndeshjen basketbollistike ne mes te PRISHTINES DHE TREPQES dhe nese po a ka mundesi m eme tregu shum faleminderit pune te mbare

 10. genti gashi

  a e qet tv lojen basket prishtinen sonte

 11. Kerkoje qe ta perditesoni faqen ti largoni te vjetrat e ti shfaqeni te rejat kete e pata si kerkese ,e keshtu shume   te mire jeni 1 fare

 12. gresa peja

  a o kry Filizi a se nuk kena pas rrym me pa

 13. shum faleminderi qe e keni transmetuar serialin Ezel
   sepse eshte nje serial qe ia vlen te shikohet

 14. dafina halimi

  suksese

 15. Fitore

  SERIALI MA I MIR DERI ME TANI QE KAM SHIKUAR NE TV 21 ESHTE SERIALI I R IEZEL.
  TEMATIKA ESHTE SHUM INTERESANTE. 

 16. kaltrina

  a e transmetoni reprizen e emisionit Randez Vous te dates 28.05.2011 (e shtune ,sot ) ose a mundeni ne youtube me e postu diqysh , se  gjithqysh me duhet me  pa.. 

  faliminderit

 17. agron zeqiri

  hej rtv 21 me t miret jini ju lumt 

 18. ju kisha lut qitni titullat e filmave

 19. Qittne komplet skennen programore OK

 20. daniela

  xheraldina vulaj,Labi ,edhe qikat qe e udhheqin emisionin BON BON ju dua

 21. edona gashi

  Ju lutem 21 pas perfundimit te serialit  ”7 Grat” te filloj seriali “La madrast” (njerka) Ju lutemmmmmmmmmmm shummm jeni numer 1 Ju lutem Ju lutem shumm 

 22. ju kisha luten me qiten seriali shqip antonjo maria 
  per ty a qysh e ka pas tituullin se shum i mir po e kerkojm po spe gjej

 23. ahauhauhauha o rtv 21 ku asht skema programore e 09.07.2011 se sot qikjo dat eshte apo kalendari im eshte keq

  nnuk e di cili e keni mire ju apo kalendari ?

 24. A ka mundësi që të mirmbahet skema programore? Shumë shpesh po ndodh që skema programore e javëve të kaluara të mbetet e pandryshuar për një kohë të gjatë. Besoj që ekziston stafi përgjegjës për këtë punë.

 25. Gezim Mussa GG

  Jeni Me Te Miret Viq Vazhdonii Qishtuuu :D

 26. Guximiii

  1-shat jeni si gjithmon..Nese keni mundesin me qit Filma te Zhanirit Horror me shum pasmesnate……….Pres Pergjigjen tuaj ketu….

 27. Leonora Syla

  Jeni ma te mirtit ju lumt

 28. Guximiii

  Mir shum…Vetem se nuk po i qitni titullat e filmave ketu ne SP…

 29. Loni

  Ju lutemi tel.nr.e rtv 21 kam pytje per emisionin edhe une jam kosov

 30. fitimi

  a bon me dit a ka naj transmetim  te dielen ne basketboll a e tranmseton rtv21

 31. loading

  o ESADD pergjigjmu a osht live te labi ardian bujupi ora 12 nese osht live thuj po po live osht se nuk pe kuptoi kto  po! sikur me kan e programume ,mfalni qe po ju thom kshtu,,po per her tpar po kyqna nChat comment 

 32. vali juventus

  bukur shum veq ni kerkes e kam me transmetu serien a rtv 21 ju lutemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 33. ju Luutemmm serialin La mujer en el espejo ,mas FAVORITES plz pplz ko me pas shikueshmeri t madhe

 34. me falni a mundeni tv 21 mem tregu se ku mundem ta shikoj EZELIN nje epizod te plote ne ket faqen qe ka mundesi me tregonii si ta gjej nje epizod te plote

 35. Besnik Shema

  kisha dasht qe te i u qasem ne rhiv te lajmeve po nuk po mundem nese ka mundesi qe te me orientoni ? -me duhen lajmet e dates 11-10-2010te pas dites 
  kuprohet ne email?

 36. Pershendetje.. E kisha nje pyetje. A ka mundsi prej ne Tetov te shkruajm sms ne emisionin Thirrje e Arte?? Ju  lutem me tregoni ….

 37. do kisha dasht edhe nje deshir a ka mundesi ta transmetoni serialin spanjol PER TY ju lutem shum shum … ju lutem me tregoni a de leshoni a jo??

 38. ju lutem ritrasmetoni kengen magjike naten finale

 39. do kisha dasht edhe nje deshir a ka mundesi ta transmetoni serialin spanjol PER TY ju lutem shum shum … ju lutem me tregoni a de leshoni a jo??

 40. cufi

  nsken programore e keni serialin mbretresha e jugut e ntvertet lun ni serial tjeter si esh e mundur ?flm per kuptim

 41. jeni me te miret ska ma tmir se ju

 42. endriti ~kosoavari~

  shum najs programi me i mir dhe emisionet shum te mira aaaaaaa flm,,,,,,,,,,,,,,,,,?

 43. detty

  Kur transmetohet emisioni labit (party) ??

 44. qendrim cocaj

  a ba nbre me dit kur e qet ne rtv 21 sat programi ne labit op labi party 2012 se spo e dii

 45. bahar

  kur transferohet “op labi party” ???? plsss 

 46. genta rashiti

  kur eshte repriza e emisionit te labit festiv bardh e kuq

 47. a ka repriz op labi party 2012

 48. A bon me më tregu qysh e ka mbiemrin marigona ne thirrjen e arte

 49. A ka mundesi me dit a ka me kon ritransmetimi i programit festiv te OP OP LABIt ..

 50. `Jeni ma tmirt :) `weq ju luutem a kish bo me qit edhe 1her reprizen e BARDH E KUQ -OP LABY PARTY pLzzzzzzzz:$3.

 51. arjeta agushi

  kur   esht  repriza e kuq e  bardh  op  op  labi  nese  ban  me  dit

 52. Toni

  Kur eshte Repriza e  Op Labi Party 2012 !

 53. Ardita gashi

  A munendi mem tregu ku mundem ta gjej op labi party 4 2012 me shiku (të plot) Faliminderit..

 54. pse se qit bre ezelin sot repriz 
  në skeme programore thojke si osht prej 12 30 e se qit

 55. aaa

  pse nuk eshte transmetu EZEL te marten 

 56. ku muj me shiku emisionin e FEHI’S SHOW?

 57. mehmeti berisha

  urime me te mirt jeni nr 1 

 58. hajdar dudi

  serialin mbreteresha e jugut a bon me qit ne ora 9 se shum von e kini qit

 59. struzha

  a  ka mundesi me qit repriz gjat dites serialin mbretresha e jugut flm ne mirkuptim

 60. sara abazi

  PErshendetje, Rtv21 , kerkoj nga ju qe si televizion ti permbaheni skemes programore e jo kur tjum teket juve me qit diqka ate shkrun psh ora 22:30 mbretresha e jugut e ju qate orat qitni najsen tjeter me kete ju po tregoni se jeni televizion amatoresk e jo profesionist kerka sjeni valla turp tju vije kur ni filem te hajrit se qitni veq seriale po skeni faj ju jo masi juv kqurin njerzit ta keni kete parashysh ju faleminderit

 61. ariani

  kur kryhet aplikimi per une jam top model 2, a na tregoni a jemi pranuar a jo. 
  apo e kontaktoni vetem ata qe jane pranuar 

 62. a ban mem tregu cili serial ja fillon diteve te vikendit pasi sot 05.02.2012 pefundoj gymyshi mundesisht mem tregu cili ja fillon 

 63. linda linda

  ne vend te gymyshit ta ledshoni seraiali PER TY antonio e maria me zera shqipp plz

 64. Shum te Bukur jeni,edhe Punoni shume por disa gjërave nuk i kushtoni randesi sepse psh: serialin Mbretresha e Jugut e Perseritni ne ora 22:30 e kurse seriali fillon dikur rreth ores 23:50 edhe gjith qishtu se jo veq ndoj here,
  edhe serialin Sulltan ne ora 20:00 e perseritni e ju e qitni ne ora 20:20
  shum mire por qka te perseritni me qene te sakte mos me na lan pa dijeni.
  sepse ka ndodh qe edhe Fehi’s show e keni perserit ne 22;30 e pastaj nuk e keni transmetu fare, ju lutem web-master kush osht pergjegjes per Skemen Programore le te bën shum shum kudes sepse ka shum vrejte te tjerat jane shum shum perfekte tung e Pune te Mbaree..!?

 65. do tju kisha lutur te me gjeni serialin shekullin madheshtor per te gjeturne iternet per te shikuarr se nukk e komm parr dje heheeeh nese ka mundessii qe tash ahahahahhaahh shum mir jeni tu shku veq vagjdoni veq mos e nalni rrymennn se spo mujna me kqyrr 

 66. shumm i mir seriali shekulli madheshtor  Hyrrem <3

 67. Ritransmetojeni ‘La Reina del Sur’ sepse shume vone,madje nese mundeni qe nga fillimi ju lutem.

 68. lina himaj

  ju lutem a ban me transmetu serialin “Mbreteresha e jugut” te shtunen  dhe te dielen ne mengjes hekne krejt serialin “Nen hijen e blinajes” se e kem  pa niher spo kqyret mo

 69. arta

  ju lutem a mundem ta di se kur do ta transmetoni kosova fashion week ?

 70. Armend Sadiku

  me 18.02.2012 20:05  Film Artistik a bon mem tregu qysh e ka emnin qeky film se shum i mir edhe hallall per ket film qe e keni qit

 71. fisnik haziri

  me 18.02.2012 20:05  Film Artistik a bon mem tregu qysh e ka emnin  munsisht  emrin origjinal t filmit  se shum i mir edhe hallall per ket film qe e keni qit

 72. Hana Krasniqi

  Ajeni normal ju ajo po qfar Tv jeni ju ne vend te serialit passionne sot keni qit diqka tjeter po ju te beni mos me pagu as mos me shiku hic Tv. 21 ma te miret jeni kan ma te kqit jeni ba shikuse nga ch

 73. arjeta krasniqi

  shum te mir jeni ju rtv 21 po te ktu a smuni mi shkru edhe emrin e filmit qe e qitni jo veq me shkru film artistik ju lutem ♥

 74. hhahaha eja a ban me qit sulltanin live ne kompjuter

 75. ju lumshin durt se e kin qit sulltani shum po me pelqen like e kin prej meje

 76. Agan Sadiku

  a e  transmetoni lojen basketbollistike Bashkimi – kb Trepqa

 77. ardit sadiku

  A e Transmetoni ndeshjen basketboll KB Bashkimi – KB Trepca ?

 78. Agan Sadiku

  pse nuk po e trasmetoni lojen Bashkimi- Trepqa?

 79. te faliminderit esadd shummmmmmmmmmmmmmm

 80. shum program i mir veq sulltani shum serial i mir mpuch e kini

 81. ku mundem me shiqu tv live

 82. Ardi

  A ka mundesi me Transmetu filmin artistik Once Upon a Time in China 4

 83. Shikuesi

  une kam nje verjetje kisha pase deshire qe filmat artistike qe jane ne skemen programore tu publikohet edhe emri I filmit sepse eshte me atraktive dhe permbajtesore te dihet se cili film shfaqet… flm per mirekuptim

 84. ju lutem cdo informacion ne tel. 038 55 00 88!
  ju falenderojm e per interesimin!

Komentoni artikullin