Skema programore SAT

SKEMA PROGRAMORE SATELIT

E PREMTE – 17.10.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15 “E GUXIMSHMJA” – serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:35/4:35 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – Emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
12:10/6:10 PALETA MUZIKORE
12:30/6:30 “SULLTANI-SHEKULLI MADHËSHTOR”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “SULLTANI-SHEKULLI MADHËSHTOR”-vazhdimi
13:50/7:50 SMART SHOP
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “SULLTANI-SHEKULLI MADHËSHTOR”-serial
21:30/15:30 “ARGUMENT PLUS”-emision debatues
22:30/16:30 “STANDARDI YNË”-emision social
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05“E GUXIMSHMJA” –vazhdim
0:20/18:20“TVSH” – lajmet
1:00/19:00 MUZIKË
1:30/19:30“BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio,kuriozitete nga bota,reportazhe.
3:30/21:30 MUZIKË
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:35/22:35 “SULLTANI-SHEKULLI MADHËSHTOR”-serial
5:45/23:45 MUZIKË
6:00/00:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E SHTUNË – 18.10.2014
7:00/1:00FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15 PALETA MUZIKORE
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
10:40/4:40 “FATMAGYL” – serial
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05“FATMAGYL” – vazhdim
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05“FATMAGYL” – vazhdim
12:35/6:35“SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor
12:55/6:55 SMART SHOP
13:00/7:00 FLASH
13:25/7:25 “SULLTANI-SHEKULLI MADHËSHTOR”-serial
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 “SULLTANI-SHEKULLI MADHËSHTOR”-vazhdimi
14:50/8:50 SMART SHOP
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05 “SKY DANCERS” – serial vizatimor
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 SMART SHOP
16:10/10:10 “RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,
mysafirë në studio
17:55/11:55 TOP SHOP
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:25/13:25 SPORTI
19:30/13:30 “35 mm”-emision për kinematografinë
20:00/14:00 “FILM ARTISTIK”
22:00/16:00 “21 MINUTA”
22:30/16:30 SPORTI
22:40/16:40 “ODEON” –emision zbavitës
0:40/18:40 TVSH – lajmet
1:20/19:20 PALETA MUZIKORE
2:00/20:00“RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,
mysafirë në studio.
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:30/22:30 ODEON
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E DIEL – 19.10.2010
7:00/1:00 FLASH
7:10/1:10 BLLOK MUZIKOR
7:30/1:30 FILM VIZATIMOR
8:00/2:00 FLASH
9:10/3:10“ODEON” – emision zbavitës
11:00/5:00“DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
12:00/6:00“NJË KAFE ME LABIN”
15:30/09:30 MUZIKË
16:00/10:00 FILM ARTISTIK
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:20/13:20 SHTËPITË E BUKURA TË KOSOVËS-reportazh
19:40/13:405“DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
21:00/15:00 “ÇELËSI”- emision
22:00/16:00 “21 MINUTA”
22:30/16:30 “2 ME 1” – emision për sportin
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 TVSH – lajmet
0:45/18:45 “NJË KAFE ME LABIN” – emision zbavitës
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:35/22:35 “DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës
5:45/23:45 MUZIKË
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – programi i mëngjesit

E HËNË –20.10.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 MUZIKË
10:30/4:30 “SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 SMART SHOP
11:20/5:20 TOP SHOP
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20“2 ME 1” – emision për sportin
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “2 ME 1” – vazhdim
13:50/7:50 SMART SHOP
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare
20:00/14:00“FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 FILM ARTISTIK
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
00:00/18:00 FLASH
00:05/18:05 “E GUXIMSHMJA-vazhdim
0:20/18:20 TVSH – lajmet
1:00/19:00“EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare
1:30/19:30“BON BON” – magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05“BON BON”- magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
3:30/21:30 PALETA MUZIKORE
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:35/22:35“FLUTURAT E KALTRA”-serial
5:45/23:45 MUZIKË
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E MARTË – 21.10.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:15/5:15 SMART SHOP
11:25/5:25 TOP SHOP
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20“EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale
e familjeve kosovare
12:35/6:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05 “E GUXIMSHMJA” – serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05“E GUXIMSHMJA”-vazhdim
0:20/18:20 TVSH – lajmet
1:00/19:00 PALETA MUZIKORE
1:30/19:30 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
3:30/21:30 PALETA MUZIKORE
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:35/22:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
5:45/23:45 MUZIKË
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – programi i mëngjesit

E MËRKURË – 22.10.2014
7:00/1:00 FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05“21 PETALE” – emision për fëmijë
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – Emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 MUZIKË
12:30/6:30 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim
0:20/18:20 TVSH – lajmet
1:00/19:00 PALETA MUZIKORE
1:30/19:30 “BON BON” magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 “BON BON”- magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
3:30/21:30 PALETA MUZIKORE
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:30/22:30 REKLAMA
4:35/22:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
5:45/23:45 MUZIKË
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

E ENJTE- 23.10.2014
7:00/1:00FLASH
7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
8:00/2:00 FLASH
8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit
9:00/3:00 FLASH
9:05/3:05 SMART SHOP
9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – serial
10:00/4:00 FLASH
10:05/4:05 SMART SHOP
10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor
11:00/5:00 FLASH
11:05/5:05 PALETA MUZIKORE
11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë
12:00/6:00 FLASH
12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
12:20/6:20 MUZIKË
12:30/6:30 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
13:00/7:00 FLASH
13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim
14:00/8:00 FLASH
14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE
14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE
15:00/9:00 FLASH
15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – serial
16:00/10:00 FLASH
16:05/10:05 “BON BON”- magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision
18:00/12:00 VOA
18:30/12:30 21 LIVE NEWS
19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë
20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues
23:00/17:00 “21 MINUTA”
23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial
0:00/18:00 FLASH
0:05/18:05“E GUXIMSHMJA”–vazhdim
0:20/18:20 TVSH – lajmet
1:00/19:00 PALETA MUZIKORE
1:30/19:30 “BON BON”- magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
2:00/20:00 FLASH
2:05/20:05 “BON BON” – magazinë televizive
Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,
reportazhe.
3:30/21:30 PALETA MUZIKORE
4:00/22:00 “21 MINUTA”
4:35/22:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial
5:45/23:45 MUZIKË
6:00/0:00 VOA
6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE
7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – programi i mëngjesit

43 Comments

 1. Fetije Bajrami

  serial i mrekullushem  po edhe Roman Mysteries 

 2. Hilmi Beqiri

  Pershendetje te nderuar jam Ilmi Beqiri  me  banim ne Suedi.
  Sot  e  shtun 16.04.2011 ne  emisionin tuaj te paradites keni dhen  nji emision per nji  familje  me nji vajz te  smur, me intereson  a  ka  mundsi ta  mar at iqizim dhe  ta  dergoi ne  kryqin e kuq  ne  suedi  apo ne REDABARN ku  ndihmohen  fëmit  te  smur  me  nevoiten  pakez  deshmi  qe  ka  mundsi me mi  dergu  ne  imeil  tim  qe  esht :
  ilmi2006@hotmail.com

 3. nje filem shum i bukur ky filiz je ma e mira te dua shum edhe ti feride je shum e bukur ju dua shum dyve j u dua kisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss mpuq

 4. Ey   Programi  me i mir nekosov
  desha tjau bej 1pytje te `premten a e qet rtv21 direkt gjysemfinalen e kosoves ne basket Peja Trepca??

 5. ju uroj per faqen e re jeni te mrekullueshem jeni nr 1 nje keshile e keni a ben ju lutem me pak reklama sidomos prej ores 20.00

 6. ju uroj per kete web faqe jeni te mrekullueshem dhe njeheri televizioni me i mir shiqptar e kam nje pyetje a mundemi me e kqyr serialin ezel ne kete web faqe

 7. Ejj a ka munci me ma dhon numrin e rtv21.com dua ta ves per nje pun personale Flm per mirkuptim mundeni tma dergoni ne mesazh tek imella e dhene panqo_lil-jon@hotmail.com kuptohet eshte e shenuar dhe ne tabel qe kerkohet

 8. qysh me kshyr live ne internet
  -

 9. Pershendje RTV21

  a ka mundsi ta di pse nga 09.11.2011 RTV21 smund ta shikojm ?

  i kam dhan frekuencat
  DigitAlb 1

  MPEG-2
  DVB-S
  Frekuenca: 10.762
  SYM RATE: 27.500
  Polarizimi: Horizontal
  FEC: 3/4 , por vetem kanali esht i mbyllure me reklamen NE HECIM ME KOHEN ??????
  te gjith kanalet tjera i kam nxan vetem RTV21 jo ,
  ju lutem me ndihmoni , jetoj ne France

 10. me te vertet pse nuk lun ma hert ky seriali se diqka po me pelqen po shum von po lun ju lutem a ban pak me hert me lujt se shum pjes nuk i kam pa ben ket te mir per shikuesit “mbretresha e JUGUT”

 11. ezeli

  shum te mir jeni

 12. NE TELEFON nuk ju thrras me ju dal BRINAT.

  STUPIDO

 13. mahxhun krasniqi

  kur shfaqet OP LABI PARTY 2012

 14. gresa

  kur eshte repriza e op labi party 2012?

 15. po volla se shum e mir e ka qat emision qat lapi party

 16. Hana Krasniqi

  Te nderuar rtv 21 jam shikuese nga zvicra desha tju lus per diqka ju lutem a ben qe serialin mbreteresha e jugut ta shfaqni ne oren 10 paradite sepse jam ne pun masdite deri von spo mund ta shoh deshiroj te kem nje pergjigje ju faleminderit per mirkuptim

 17. Muhamet Morina

   Rrespekt dhe punë te mbarë – me bani pershtypje emisioni  Korab Lecit rendevu ku flitej per kulturë pra dt.4.02.2012. Flitej per hapesiren ne RTV. Ishim musafir ne emisionin Bon Bon para ca muaje ku ju jemi mirenjohes perë hapsiren qe na dhatë me drejtuasen  Merita  Sekiraqa.  Ju  njoftojim se Ansambli ”Shqiponja Dukagjinit” Pallati Kultures Asim Vokshi ne Gjakovë punon qe 37 vite ku kultivon kangen e vallen folklorit Shqipetarë vlen te ceket se ashtë apolitik, nga lufta doli e vrarë, e damtuar porë disi rehabiletohej edhe pse kurrë pushteti aktual lokal nuk indihmoji, veq ndihmes e perzua nga salla e ushtrimeve duke ja demtua dhe mjetet – per kete asht i njftuar dhe Ministri per kulturë Memli Krasniqi – per kthimin e moralit te amatoreve, femive qe u vandalizuan e u shantazhuan qe nga muaji Prill 2011 JU DREJTUAN  AVUKATIT TE POPULLIT, ku tani pret ti drejtohet edhe institucioneve Qendrore pasi se ato lokale nuk e mbeshtesin. Perë kete TV Klani dha ni kronik. Per te gjitha keto mund te i shifni e vertetoni ne fecbuk  meti muhamet morina. PO QE KA VEND, PO QE I EPNI HAPSIN KETYRE TE METAVE DO DONIM QE TA PREGADITNI NI REPORTAZH BAZUAR NE FONOTEKEN QE DISPONON E QE ASHT DUKE JU DERGJë NE PALLAT  rrespekt gjitha te mirat nga kordinatori, themeluasi Muhamet Morina

 18. bleriim

  a mundem me dit  deri kur osht konkursi per une jom top model 2

 19. filum shum i mir sulltan shekulli madheshtor  hyrrem  shum te bukur po e luan rolin  …..

 20. fisniku

  Kush don me dit se ku gjindet rtv21frequencat jan per tring 11345 symbolrate 27500 horizontal eutelsat w2 ose
  Frequenc 10762 symbolrate 27500 horizontal eutelsat w2 tung

 21. Ju uroj pune te mbare dhe mundesisht kerkoj qe eshte edhe ne dobine tuaj te jeni pak me kritike edhe ndaj zerave te te ashtuquajtur “analiste e te pavarur” te minimizoni tendencat antiprogresiste, qe nuk sjellin fare dobi ne nivel kombetar.

  Pastaj, zonja e zotrinj te TV 21 te shkelqyeshem, mendoj se duhet bere nje perzgjedhje pak me te mire te filmave turq e posacerisht eshte fjala per : Shekullin “madheshtor”, i cili ne menyre djallezore propagandon fene islamike dhe percmon fene e velllezerve tane te krishtere. Konsideroj se edhe per keto duhet pasur kujdes, se ju e dini me se miri cka eshte fjala publike. Ju faleminderit….

 22. xhevat hyseni

  kur do te transmetohen emisionet per manifestimet me rastin e pavarsis ne zvicer

 23. Peja

  Basketboll Peja Trepca a e transmeton rtv21 sonte ?

 24. jeni shumë te mir weq wazhdoni sepse ka seriale te mira te gjitha……?<3

 25. rtv

  është pogram shumë i mir seriali ” SULLTAN-SHEKULLI MADHËSHTOR”  është i përcjellur nga te gjith wazhdoni

 26. valmira

  sa e bukur eshte hyrremi

 27. Me falnni po a ka me pas transmetim te ndeshjes Peja – Bashkimi te shtunen nga ora 20:00 ?

 28. Gjergj Lekaj

  Ju lutem mi tregoni frekuencat satelitore të rtv21POPULLORE

 29. Sara

  Me falni si mund ta shikoj live rtv 21 askund smund ta gjej  ju lutem me ndihmoni nuk mund te kontaktoj ne tel jom ne gurbet  flm shum

Komentoni artikullin