Skema programore SAT

SKEMA PROGRAMORE SATELIT

E PREMTE – 12.12.2014

7:00/1:00 FLASH

7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

8:00/2:00 FLASH

8:05/2:05 “PER DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

9:00/3:00 FLASH

9:05/3:05 SMART SHOP

9:15/3:15 “E GUXIMSHMJA” – serial

10:00/4:00 FLASH

10:05/4:05 SMART SHOP

10:35/4:35 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor

11:00/5:00 FLASH

11:05/5:05 PALETA MUZIKORE

11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – Emision për fëmijë

12:00/6:00 FLASH

12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision

12:10/6:10 PALETA MUZIKORE

12:30/6:30 “FILM ARTISTIK”

13:00/7:00 FLASH

13:05/7:05 “FILM ARTISTIK”-vazhdimi

13:50/7:50 SMART SHOP

14:00/8:00 FLASH

14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE

14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE

15:00/9:00 FLASH

15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial

16:00/10:00 FLASH

16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”-emision

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë

20:00/14:00 “KËNGA MAGJIKE 2014”

23:00/17:00 “21 MINUTA”

23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial

0:00/18:00 FLASH

0:05/18:05“E GUXIMSHMJA” –vazhdim

0:20/18:20“TVSH” – lajmet

1:00/19:00 MUZIKË

1:30/19:30“BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio,kuriozitete nga bota,reportazhe.

3:30/21:30 MUZIKË

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:35/22:35 “KËNGA MAGJIKE 2014”

6:00/00:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

 

E SHTUNË – 13.12.2014

7:00/1:00FLASH

7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

8:00/2:00 FLASH

8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit

9:00/3:00 FLASH

9:05/3:05 SMART SHOP

9:15/3:15 PALETA MUZIKORE

10:00/4:00 FLASH

10:05/4:05 SMART SHOP

10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor

10:40/4:40 “PASARELAT”

11:00/5:00 FLASH

11:05/5:05“STANDARDI YNË”

11:30/5:30 “QYTETET E KOSOVËS”-reportazh

12:00/6:00 FLASH

12:05/6:05“FAMA”

12:15/6:15 MUZIKË

12:35/6:35“SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor

12:55/6:55 SMART SHOP

13:00/7:00 FLASH

13:25/7:25 “FILM ARTISTIK”

14:00/8:00 FLASH

14:05/8:05 “FILM ARTISTIK”-vazhdimi

14:50/8:50 SMART SHOP

15:00/9:00 FLASH

15:05/9:05 “SKY DANCERS” – serial vizatimor

16:00/10:00 FLASH

16:05/10:05 SMART SHOP

16:10/10:10 “RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,

mysafirë në studio

17:55/11:55 TOP SHOP

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:25/13:25 SPORTI

19:30/13:30 “35 mm”-emision për kinematografinë

20:00/14:00 “KËNGA MAGJIKE 2014”-nata finale

23:00/17:00 “21 MINUTA”

23:30/17:30 “ODEON” –emision zbavitës

1:20/19:20 PALETA MUZIKORE

2:00/20:00“RANDEZ VOUS” – Kronika nga vendi dhe bota,

mysafirë në studio.

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:30/22:30 ODEON

6:00/0:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

 

E DIEL – 14.12.2010

7:00/1:00 FLASH

7:10/1:10 BLLOK MUZIKOR

7:30/1:30 FILM VIZATIMOR

8:00/2:00 FLASH

9:10/3:10“ODEON” – emision zbavitës

11:00/5:00“DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës

12:00/6:00“NJË KAFE ME LABIN”

15:30/09:30 MUZIKË

16:00/10:00 FILM ARTISTIK

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:20/13:20 SHTËPITË E BUKURA TË KOSOVËS-reportazh

19:40/13:405“DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës

21:00/15:00 “ÇELËSI”- emision  me Eliza Hoxha

22:00/16:00 “21 MINUTA”

22:30/16:30 “2 ME 1” – emision për sportin

0:00/18:00 FLASH

0:05/18:05 TVSH – lajmet

0:45/18:45 “NJË KAFE ME LABIN” – emision zbavitës

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:35/22:35 “DIÇKA PO ZIHET” – emision kulinar zbavitës

5:45/23:45 MUZIKË

6:00/0:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – programi i mëngjesit

 

 

E HËNË –15.12.2014

7:00/1:00 FLASH

7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

8:00/2:00 FLASH

8:05/2:05 “PER DITË TE MBARË” – Programi i mëngjesit

9:00/3:00 FLASH

9:05/3:05 SMART SHOP

9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial

10:00/4:00 FLASH

10:05/4:05 SMART SHOP

10:20/4:20 MUZIKË

10:30/4:30 “SPAGHETTI FAMILY” – serial vizatimor

11:00/5:00 FLASH

11:05/5:05 SMART SHOP

11:20/5:20 TOP SHOP

11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë

12:00/6:00 FLASH

12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

12:20/6:20“2 ME 1” – emision për sportin

13:00/7:00 FLASH

13:05/7:05 “2 ME 1” – vazhdim

13:50/7:50 SMART SHOP

14:00/8:00 FLASH

14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE

14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE

15:00/9:00 FLASH

15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – Serial

16:00/10:00 FLASH

16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:35/13:35 “EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale

e familjeve kosovare

20:00/14:00“FLUTURAT E KALTRA”-serial

21:30/15:30 FILM ARTISTIK

23:00/17:00 “21 MINUTA”

23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial

00:00/18:00 FLASH

00:05/18:05 “E GUXIMSHMJA-vazhdim

0:20/18:20 TVSH – lajmet

1:00/19:00“EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale

e familjeve kosovare

1:30/19:30“BON BON” – magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

2:00/20:00 FLASH

2:05/20:05“BON BON”- magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

3:30/21:30 PALETA MUZIKORE

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:35/22:35“FLUTURAT E KALTRA”-serial

5:45/23:45 MUZIKË

6:00/0:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

 

E MARTË – 16.12.2014

7:00/1:00 FLASH

7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

8:00/2:00 FLASH

8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

9:00/3:00 FLASH

9:05/3:05 SMART SHOP

9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – Serial

10:00/4:00 FLASH

10:05/4:05 SMART SHOP

10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor

11:00/5:00 FLASH

11:15/5:15 SMART SHOP

11:25/5:25 TOP SHOP

11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë

12:00/6:00 FLASH

12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

12:20/6:20“EDHE UNË JAM KOSOVË” – Trajtohet gjendja sociale

e familjeve kosovare

12:35/6:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

13:00/7:00 FLASH

13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim

14:00/8:00 FLASH

14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE

14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE

15:00/9:00 FLASH

15:05/9:05 “E GUXIMSHMJA” – serial

16:00/10:00 FLASH

16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë

20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues

23:00/17:00 “21 MINUTA”

23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial

0:00/18:00 FLASH

0:05/18:05“E GUXIMSHMJA”-vazhdim

0:20/18:20 TVSH – lajmet

1:00/19:00 PALETA MUZIKORE

1:30/19:30 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

2:00/20:00 FLASH

2:05/20:05 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

3:30/21:30 PALETA MUZIKORE

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:35/22:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

5:45/23:45 MUZIKË

6:00/0:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – programi i mëngjesit

 

E MËRKURË – 17.12.2014

7:00/1:00 FLASH

7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

8:00/2:00 FLASH

8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

9:00/3:00 FLASH

9:05/3:05 SMART SHOP

9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – serial

10:00/4:00 FLASH

10:05/4:05 SMART SHOP

10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor

11:00/5:00 FLASH

11:05/5:05“21 PETALE” – emision për fëmijë

11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – Emision për fëmijë

12:00/6:00 FLASH

12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

12:20/6:20 MUZIKË

12:30/6:30 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

13:00/7:00 FLASH

13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim

14:00/8:00 FLASH

14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE

14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE

15:00/9:00 FLASH

15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – serial

16:00/10:00 FLASH

16:05/10:05 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë

20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues

23:00/17:00 “21 MINUTA”

23:30/17:30 “E GUXIMSHMJA”-serial

0:00/18:00 FLASH

0:05/18:05 “E GUXIMSHMJA” –vazhdim

0:20/18:20 TVSH – lajmet

1:00/19:00 PALETA MUZIKORE

1:30/19:30 “BON BON” magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

2:00/20:00 FLASH

2:05/20:05 “BON BON”- magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

3:30/21:30 PALETA MUZIKORE

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:30/22:30 REKLAMA

4:35/22:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

5:45/23:45 MUZIKË

6:00/0:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

 

E ENJTE- 18.12.2014

7:00/1:00FLASH

7:05/1:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

8:00/2:00 FLASH

8:05/2:05 “PËR DITË TË MBARË” – Programi i mëngjesit

9:00/3:00 FLASH

9:05/3:05 SMART SHOP

9:15/3:15“E GUXIMSHMJA” – serial

10:00/4:00 FLASH

10:05/4:05 SMART SHOP

10:20/4:20 “GARFIELD AND FRIENDS” – serial vizatimor

11:00/5:00 FLASH

11:05/5:05 PALETA MUZIKORE

11:30/5:30 “TOP HOP HITI” – emision për fëmijë

12:00/6:00 FLASH

12:05/6:05 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

12:20/6:20 MUZIKË

12:30/6:30 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

13:00/7:00 FLASH

13:05/7:05 “FLUTURAT E KALTRA”-vazhdim

14:00/8:00 FLASH

14:05/8:05 MUZIKË POPULLORE

14:30/8:30 MUZIKË ZBAVITËSE

15:00/9:00 FLASH

15:05/9:05“E GUXIMSHMJA” – serial

16:00/10:00 FLASH

16:05/10:05 “BON BON”- magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

17:45/11:45 “ÇKA KA ME HONGËR”- emision

18:00/12:00 VOA

18:30/12:30 21 LIVE NEWS

19:35/13:35 “ANIMAL ANTIC” – dokumentar për fëmijë

20:00/14:00 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

21:30/15:30 “CLICK”-emision debatues

23:00/17:00 “21 MINUTA”

23:30/17:30“E GUXIMSHMJA”-serial

0:00/18:00 FLASH

0:05/18:05“E GUXIMSHMJA”–vazhdim

0:20/18:20 TVSH – lajmet

1:00/19:00 PALETA MUZIKORE

1:30/19:30 “BON BON”-  magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

2:00/20:00 FLASH

2:05/20:05 “BON BON” – magazinë televizive

Mysafirë në studio, kuriozitete nga bota,

reportazhe.

3:30/21:30 PALETA MUZIKORE

4:00/22:00 “21 MINUTA”

4:35/22:35 “FLUTURAT E KALTRA”-serial

5:45/23:45 MUZIKË

6:00/0:00 VOA

6:30/0:30 MUZIKË POPULLORE

7:00/1:00 “PËR DITË TË MBARË” – programi i mëngjesit

 

 

Komentoni artikullin