Ministri për Punë të Brendshme, Skënder Hyseni ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe progresit të arritur, sa i përket zbatimit të masave, që lidhen me zbatimin e MSA-së, e të cilat bien në fushëveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme./21Media

Ministri për Punë të Brendshme, Skënder Hyseni ka raportuar para Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociim, lidhur me zbatimin e marrëveshjes dhe progresit të arritur, sa i përket zbatimit të masave, që lidhen me zbatimin e MSA-së, e të cilat bien në fushëveprimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme./21Media