“Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare”

“Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare”

Inspektorati Policor i Kosovës ka pranuar disa informacione nga Avokati i Popullit lidhur me dyshimet për tejkalim të autorizimeve policore, respektivisht, keqtrajtim nga disa zyrtarë policorë të Stacionit Policor në Gjakovë.

Hetuesit e IPK-së, pas pranimit të informacionit, kanë ndërmarrë veprime hetimore në konsultim me prokurorin kompetent, duke ndërmarrë veprime hetimore dhe sigurimin e dëshmive të ndryshme që mund të ndihmojnë në zbardhjen e këtij rasti.

Pas mbledhjes së informacioneve nga hetuesit në konsultim me prokurorinë kompetente, Inspektorati Policor ka hapur rast penal lidhur me këtë çështje me dyshimin për kryerjen e veprës penale “Keqtrajtimi gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare ose autorizimeve publike”. 

Në përputhje me ligjin e IPK-së si pjesë e procedurës hetimore Inspektorati Policor i Kosovës i ka rekomanduar sot Policisë së Kosovës suspendimin e gjashtë zyrtarëve policorë të Stacionit Policor të Gjakovës, një major, një kapiten, një rreshter dhe tre zyrtarë policorë deri në përfundim të këtij hetimi penal.