Nëse mendoni se ofrimi i vendit tuaj për një person të moshuar në transportin publik është gjëja e duhur që duhet të bëni, e keni menduar gabim

Nëse mendoni se ofrimi i vendit tuaj për një person të moshuar në transportin publik është gjëja e duhur që duhet të bëni, e keni menduar gabim

Ekspertët kanë zbuluar se kjo është një mënyrë që përkeqëson shëndetin e tyre.