Të rinjtë për një javë do të qëndrojnë në Qendrën Rekreative të Gërmisë

Loading...

Të rinjtë për një javë do të qëndrojnë në Qendrën Rekreative të Gërmisë

Aty përmes aktiviteteve të ndryshme socializuese dhe edukative do të zhvillojnë shkathtësitë e tyre të mbijetesës në natyrë, të komunikimit dhe bashkëpunimit, po ashtu dhe do të implementojnë projekte të punës vullnetare në një shkollë publike të Kosovës.

Përmes punës dhe projekteve të tyre vullnetare, këta të rinjë synojnë të përmirësojnë hapësirat publike në shkollat publike të Kosovës dhe të kontribuojnë në përmirësimin e shoqërisë përmes qytetarisë aktive.

Kampi “Mbijetesa në natyrë” organizohet nga Organizata Kosovare për Talent dhe Arsim – TOKA dhe ka për qëllim të zhvilloj te të rinjtë pjesëmarrës kompetencat e parapara me Kornizën e re Kurrikulare të Kosovës, poashtu synon të promovoj vullnetarizmin edukativ në Kosovë si dhe të nxisë qytetarinë aktive përmes punës vullnetare.

Ky kamp financohet nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP), e i  financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Kampi po ashtu përkrahet nga organizata mjedisore ËËF Adria dhe Komuna e Prishtinë.