Qendra e qytetit të Prishtinës tani e tutje është nën përcjelljen e kamerave të sigurisë

Qendra e qytetit të Prishtinës tani e tutje është nën përcjelljen e kamerave të sigurisë

Kamerat do të monitorohen nga pjesëtarët e Policisë së Kosovës , pa cenuar privatësinë e qytetarëve.

Donacioni i kamerave është dhuratë për institucionet kosovare nga Norvegjia, i mbështetur nga OSBE-ja dhe i përkrahur nga Policia e Kosovës. Policia do t’i përdorë pamjet kryesisht për zbulueshmërinë e rasteve të veprave penale.