Kërkohet ndryshimi i Kodit për publikimin e video-incizimeve në portale

Kërkohet ndryshimi i Kodit për publikimin e video-incizimeve në portale

Këshilli i Mediave të Shkruara në Kosovë doli me rekomandime për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit të Mediave.
U theksua nevoja që të shtohen pikat që rregullojnë fushën e mediave online, siç është publikimi i audio e video-incizimeve në portale./21Media