Themelohet për herë të parë si pjesë e veçantë e strukturës organizative të Ministrisë

Themelohet për herë të parë si pjesë e veçantë e strukturës organizative të Ministrisë

Në kabinetin e ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, sot zyrtarisht do të konstituohet Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore.

Ky organ inspektues në fushën e trashëgimisë kulturore parashihet me aktet normative që rregullojnë këtë fushë dhe themelohet për herë të parë si pjesë e veçantë e strukturës organizative të Ministrisë.