"Ky projekt do të krijojë 160 vende të punës gjatë ndërtimit dhe veprimtarisë së përmbajtjes"

Loading...

“Ky projekt do të krijojë 160 vende të punës gjatë ndërtimit dhe veprimtarisë së përmbajtjes”

Ministri i Financave, Bedri Hamza, shefja  e Zyrës së BE-së dhe përfaqësuesja speciale e BE-së në Kosovë, Nataliya Apostolova, si dhe drejtoresha e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) për sektorin e Transportit, Sue Barrett kanë nënshkruar sot Marrëveshjen Grant për fazën 2 për projektin për Rehabilitimin e linjës 10 Hekurudhore, segmenti Fushë Kosovë-Mitrovicë, në vlerën 17.6 milionë euro.

Me këtë rast, ministri Bedri Hamza bëri të ditur se financimi i ndërtimit të linjës kryesore hekurudhore, e cila na lidh në të dy drejtimet me Bashkimin Evropian, do të realizohet me mbështetje të Bashkimit Evropian, BERZH-it dhe Bankës Investive Evropiane. Studimi i bërë me mbështetje të Kornizës Investive të Ballkanit Perëndimor ka përcaktuar koston e financimit të tërë linjës në vlerë prej 195. 5 milionë euro, i cili do të realizohet në tri faza.

Hamza gjithashtu bëri të ditur se Ministria e Financave bashkë me Ministrinë e Integrimit Evropian dhe Ministritë e linjës përmes Këshillit Kombëtar të Investimeve kanë aplikuar për financimin e Fazës së tretë, e cila përshkon segmentin prej 42 kilometrave deri në kufi me Serbinë në vlerë mbi 24 milionë euro vetëm për punët fizike. Një komponentë e shtuar për projektin e Rehabilitimit të Linjës Hekurudhore 10 është edhe sinjalizimi më I avancuar për të cilin jemi duke shikuar mundësinë e financimit.

Shefja e Zyrës së BE-së dhe përfaqësuesja speciale e BE-së në Kosovë Nataliya Apostolova, bëri të ditur se BE-ja do të vazhdojë të ndihmojë Kosovën në financimin e projekteve të ndryshme që e ndihmojnë zhvillimin ekonomik.

Sipas Apostolovës, me këtë Marrëveshje do të rehabilitohen rreth 100 kilometra hekurudhë dhe ngritja e 5 stacioneve në seksionin në kufi në Maqedoni dhe Fushë Kosovë – Mitrovicë.

“Ky projekt do përmirësoj sigurinë dhe efikasitetin hekurudhor për gjysmën e popullatës të Kosovës dhe do krijoj 160 vende të punës gjatë ndërtimit dhe veprimtarisë së përmbajtjes, do ndihmoj në mirëmbajtjen e rrjetit të hekurudhës për të siguruar transport të sigurt dhe pas përfundimit bartja e udhëtarëve do të rritet më tepër, do të reduktohen kostot e udhëtimit dhe do zvogëlohet lirimi i karbonit dhe gjithashtu do të sigurohemi për ajrin e pastër” shtoi Apostolova.

Ajo gjithashtu bëri të ditur se “Nënshkrimi i marrëveshjes për pjesën e parë ka qenë e arritur e rëndësishme për rehabilitimin e rrjetit të hekurudhave që lidh pjesën e lindjes me pjesën tjetër evropiane”.

Ndërsa, drejtoresha e Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZh) për sektorin e Transportit, Sue Barrett theksoi se nënshkrimi i kësaj Marrëveshje Granti mbështet modernizimin e infrastrukturës hekurudhore të Kosovës.

Ajo gjithashtu bëri të ditur se “Marrëveshja e nënshkruar sot ofron një Grant prej 17.6 milionë Euro për të plotësuar kreditë e BERZH-it dhe Bankës Evropiane të Investimeve prej rreth 80 milionë Euro për rehabilitimin e rrugës hekurudhore 10 që lidh Kosovën me Maqedoninë në Jug dhe me Serbinë në Veri. Granti do të bashkë-financojë rehabilitimin e seksionit hekurudhor ndërmjet Fushë-Kosovës dhe Mitrovicës. Grante tjera në total prej 7 milionë Euro janë dhënë nga Korniza e Investimeve të Ballkanit Perëndimor dhe Fondi Special i Aksionarëve të BERZH-it për të mbështetur përgatitjen dhe zbatimin e projektit sikurse edhe masat e reformës sektoriale”.