Problemet që prodhuesit nga Kosova hasin kanë të bëjnë me procedurat që aplikohen nga shteti shqiptar për produktet nga Kosova

Problemet që prodhuesit nga Kosova hasin kanë të bëjnë me procedurat që aplikohen nga shteti shqiptar për produktet nga Kosova

Klubi i Prodhuesve të Kosovës  (KPK) ka shprehur shqetësimet ndaj vështirësive që prodhuesit nga Kosova janë duke i hasur si pasojë e mosfunksionimit të mirë të tregut të përbashkët Kosovë – Shqipëri.

Vështirësi këto që sipas tyre shkaktohen nga barrierat e shumta procedurale nga ana e autoriteteve të Shqipërisë për prodhuesit nga Kosova, duke ndikuar kështu në mosfunksionimin e këtij tregu të përbashkët.

Po ashtu, sipas njoftimit, prodhuesit kosovarë përballen me një situatë e cila është dekurajuese për prodhimet e tyre, gjë që reflektohet edhe me të dhënat e fundit sa i përket shkëmbimit tregtar.

“Problemet që prodhuesit nga Kosova hasin kanë të bëjnë me procedurat që aplikohen nga shteti shqiptar për produktet nga Kosova, si pagesa për skaner, mospranimi i certifikatave fitosanitare, kontrollet e gjata dhe të panevojshme produkteve, të cilat shkaktojnë vetëm vonesa dhe rrjedhimisht rritje të kostos”, bëhet e ditur në një komunikatë të Klubit të Prodhuesve të Kosovës.

Sipas KPK-së edhe pse përkushtimi për vite me radhë në drejtim të normalizimit të marrëdhënieve bilaterale tregtare, ka rezultuar në një numër të madh të marrëveshjeve dhe nismave të ndryshme qoftë në nivelin ndërqeveritar apo në mes të komuniteteve të biznesit, progresi i shënuar deri me tani lë shumë për të dëshiruar.