Ndër qëllimet e tij është zbatimi i drejtësisë dhe arritjes së barazisë gjinore

Ndër qëllimet e tij është zbatimi i drejtësisë dhe arritjes së barazisë gjinore

Agjencia për Barazi Gjinore sot lanson Komentarin e Ligjit për Barazi Gjinore. Komentari ka qëllim të lehtësimit, sqarimit dhe përshpejtimit të procesit të avancimit dhe të zbatimit të drejtësisë, arritjes së barazisë gjinore dhe marrjes së vendimeve adekuate nga ana e institucioneve relevante në frymën e parimeve themelore të drejtave të njeriut, parim ky i paraparë edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Hapjen e takimit do ta bëjë kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj.

Lansimi i komentarit do të bëhet në orën 10:00./21Media