Leku ka vazhduar të forcohet edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, por me ritme më të përmbajtura

Leku ka vazhduar të forcohet edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit, por me ritme më të përmbajtura

Mbiçmimi vjetor i lekut në terma nominalë efektivë, pasi kulmoi në periudhën qershor – gusht në nivelin 5.3%, u zbut në 5.1% në muajin shtator.

Kjo ecuri është diktuar nga mbiçmimi më i vogël i lekut kundrejt monedhës evropiane, ndërkohë që kundrejt monedhave të tjera të shportës, leku ka vijuar të forcohet me ritme të njëjta.

Në terma realë, mbiçmimi i lekut ka qenë më i moderuar krahasuar me mbiçmimin nominal në tremujorin e tretë të vitit, si rrjedhojë e një inflacioni më të ulët në vend krahasuar me atë mesatar në vendet partnere. Mbiçmimi real vjetor i lekut ka zbritur në 4.6% në muajin shtator, nga 5.6% që rezultoi në muajin qershor.

Sipas Bankës së Shqipërisë, forcimi i lekut në dy vitet e fundit është nxitur nga përshpejtimi relativ i rritjes ekonomike në vend, pritjet për vazhdimin e kësaj tendence në të ardhmen dhe reduktimi i primit të rrezikut për ekonominë tonë.

Leku është nënçmuar kundrejt euros gjatë tremujorit të tretë të vitit. Kursi euro/lek, pasi shënoi vlerën më të ulët në gjysmën e dytë të muajit qershor, prej 132.0 lek/euro, është rritur në dy muajt pasues, duke arritur nivelin e 133.5 lek/euro në fund të muajit gusht dhe duke ruajtur mesatarisht këtë nivel edhe gjatë muajit shtator.

Në fund të muajit shtator, leku ka humbur 0.8% të vlerës që ai kishte kundrejt euros në fund të muajit qershor.

Këto zhvillime janë reflektuar në zbutjen e mbiçmimit vjetor të lekut kundrejt euros në tremujorin e tretë. Mbiçmimi vjetor i lekut kundrejt euros rezultoi mesatarisht 2.9% në këtë tremujor, nga niveli më i lartë i mbiçmimit prej 3.4% të shënuar në muajin qershor.

Ecuria e kursit usd/lek ka qenë në linjë me nënçmimin e monedhës amerikane kundrejt euros në tregun ndërkombëtar valutor. Leku është forcuar kundrejt dollarit amerikan me rreth 2.7% në muaj gjatë periudhës korrik-gusht, duke zbritur nga 118.6 lek/usd në muajin qershor në 112.2 lek/usd në muajin gusht.

Në muajin shtator ai ka rezultuar i qëndrueshëm pranë niveleve të muajit gusht. Në terma vjetorë, mbiçmimi i lekut kundrejt dollarit amerikan është përshpejtuar, duke arritur në 8.5% në muajin shtator.

Zhvillimet e vërejtura në gjysmën e parë të muajit tetor tregojnë për qëndrueshmëri të kursit eur/lek pranë nivelit mesatar të muajit shtator, ndërkohë që dollari amerikan është nënçmuar, sikurse edhe në tregun ndërkombëtar.