Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka paraqitur raportin vjetor për vitin 2016, sipas së cilit gjatë vitit të kaluar janë trajtuar 35 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe për 26 nga to ka ngritur aktakuza. Shtoi se kanë ngritur akuza për ministra, ish-ministra, deputetë, kryetar të komunave, ish-kryetar të komunave, sekretar permanent, gjyqtarë, prokurorë, noter e tjerë./21Media

Kryeprokurori i Shtetit, Aleksandër Lumezi ka paraqitur raportin vjetor për vitin 2016, sipas së cilit gjatë vitit të kaluar janë trajtuar 35 raste të korrupsionit dhe krimit të organizuar të nivelit të lartë dhe për 26 nga to ka ngritur aktakuza. Shtoi se kanë ngritur akuza për ministra, ish-ministra, deputetë, kryetar të komunave, ish-kryetar të komunave, sekretar permanent, gjyqtarë, prokurorë, noter e tjerë./21Media