Çdo gjashtë muaj duhet të evidentohen se a janë gjallë!?

Çdo gjashtë muaj duhet të evidentohen se a janë gjallë!?

Një udhëzim administrativ i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale i obligon pensionistët që çdo gjashtë muaj të lajmërohen në Departamentet e Pensionistëve për ta vërtetuar nëse janë gjallë. Në rast të moslajmërimit pensionet ndalen, ndonëse pensionistët mund të mos kenë vdekur. /21 Media