Konsumatori ka mundësinë të njohë dhe të shijojë prodhimet bujqësore dhe blegtorale vendase

Konsumatori ka mundësinë të njohë dhe të shijojë prodhimet bujqësore dhe blegtorale vendase

Në Prishtinë do të mbahet panairi ndërkombëtar i agrobiznesit dhe ushqimit “AGROKOS”, në të cilin do të marrin pjesë shumë kompani të agrobiznesit vendor si dhe nga Mali i Zi, Bosnja e Hercegovina dhe Austria.

Panairi Ndërkombëtar i Agrobiznesit dhe Ushqimit “AGROKOS”, do mbahet nga data 23-25 tetor në ambientin e Sallës 1 Tetori në Prishtinë.

Në “AGROKOS”, konsumatori kosovar ka mundësinë të njohë dhe të shijojë prodhimet bujqësore dhe blegtorale vendase, të cilat gjithnjë e më shumë po bëhen të pranishme në tregun tonë dhe atë të huajë.

“AGROKOS” po shihet si mundësia më e mirë për bizneset vendore, që të promovojnë produktet e tyre, si dhe është transformuar në pikëtakim të domosdoshëm i bizneseve ndërkombëtare që dëshirojnë të shtrihen në tregjet e Ballkanit.

Gjithashtu pjesë e këtij panairi janë edhe kompani që merren me paketimin, ambalazhimin e produkteve bujqësore, si dhe institucionet shtetërore e financiare që me politikat e tyre ndikojnë në zhvillimin e sektorit te agrobiznesit.