Gjatë këtij manifestimi do të shpallet edhe vepra më e mirë letrare

Gjatë këtij manifestimi do të shpallet edhe vepra më e mirë letrare

Sot nga ora 13:00 në Klinë do të mbahet manifestimi letrar tradicional “Ora e Tahir Deskut”.

Gjatë këtij manifestimi do të shpallet vepra më e mirë letrare dhe do të ndahet çmimi “Ora e Tahir Deskut”.

Po ashtu, do të promovohet vepra e autorit Sokol Bashota “Unë jam në çdo vend” dhe do të mbahet Ora e madhe letrare.