Pas më shumë se dhjetë vjetësh, Microsoft prej ditës së sotme përfundimisht do të ndalojë mbështetjen e vet për sistemin operativ Windows Vista

Pas më shumë se dhjetë vjetësh, Microsoft prej ditës së sotme përfundimisht do të ndalojë mbështetjen e vet për sistemin operativ Windows Vista

Mbështetja kryesore kishte përfunduar qysh më 10 prill 2012, derisa ishte ofruar mbështetja për shërbime tjera ka zgjatur edhe pesë vjet tjera pas kësaj.

Nga sot, Microsoft për Vista nuk do të ofrojë më hotfix, ose ndonjë lloj azhurnimi në gjithë botën. Kjo nënkupton se përdoruesit e Visat pas ditës së sotme do t’iu ekspozohen rreziqeve të sigurisë dhe viruse. Internet Explorer 9 në Vista, po ashtu, është ndërprerë, gjë e cila përdoruesit i vë në rreziqe shtesë.

Aktualisht nuk është ndonjë numër i madh i përdoruesve të Windows Vista, ndërsa statistika e fundit sugjeron se sistemi operativ përdoret nga gjithsej 0,72% e përdoruesve në gjithë botën, transmeton KosovaPress.

Windows Vista ishte prezantuar më 30 janar 2007, por nuk ishte pritur mirë për shkak të kërkesave të larta të harduerit dhe softuerit, si dhe problemeve me funksionin User Account Control dhe autorizimin. E gjithë kjo çoi deri te pranimi i dobët i këtij sistemi nga ana e përdoruesve.