Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë së Integrimeve Evropiane, i ka hedhur poshtë akuzat e shoqërisë civile për punësime mbi baza partiake

Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë së Integrimeve Evropiane, i ka hedhur poshtë akuzat e shoqërisë civile për punësime mbi baza partiake

Ministria e Integrimeve Evropiane ka mohuar kategorikisht pretendimet e shoqërisë civile se kjo ministri përmes pesë konkurseve publike të hapura po tenton punësime mbi baza partiake dhe po bënë shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare. Po ashtu, shoqëria civile ka kërkuar anulimin e këtyre konkurseve publike për t’u dhënë mundësi për punësim bursistëve nga Skema e Profesionistëve të Rinj, projekt ky i financuar nga Komisionit Evropian dhe Qeveria e Kosovës.

E lidhur me këtë çështje, sekretari i Përgjithshëm i ministrisë së Integrimeve Evropian, Kushtrim Cukaj në një intervistë për kp deklaroi se kjo ministri nuk ka bërë asnjë shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare të cilat mund t’i dëmtojnë të rinjtë e Kosovës.

Madje sipas tij, ministria e Integrimeve Evropiane mbetet e përkushtuar për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve ndërkombëtare.

“Ministria e Integrimit Evropiane në asnjë moment dhe në asnjë formë nuk ka ndërmarr veprime të tilla në kundërshtim me asnjë marrëveshje ndërkombëtare as për ta dëmtuar përkundrazi e shtynë përpara, promovohet të realizohet ashtu siç edhe i takon me vendimet përkatëse që i ka të Qeverisë së Kosovës për këtë proces, po ashtu edhe marrëveshjen ndërkombëtare”, u shpreh Cukaj.

Sekretari i Përgjithshëm i ministrisë së Integrimeve Evropiane, i ka hedhur poshtë akuzat e shoqërisë civile për punësime mbi baza partiake duke thënë se ministria e Integrimeve Evropiane nuk ka ndikim mbi punësimet që ndodhin brenda Shërbimit Civile të Kosovës.

Ai madje pretendimet e shoqërisë civile karshi hapjes së konkurseve publike në ministrinë e Integrimeve Evropiane i ka quajtur tendencioze.

“Në asnjë formë, në asnjë moment as nuk ka ndikime politike,as nuk ka kërkesa politike , as nuk ka përgjigje të tilla të gjitha unë në mënyrë absolute në emër të ministrisë së MIE si sekretar i përgjithshëm i mohoj dhe i konsideroj vetëm tendencioze”, tha ai.

Duke folur rreth programit të Skemës së Profesionistëve të Rinj që mbështetet nga Komisioni Evropian, Cukaj tha se objektiv i tyre mbetet që brenda vitit 2019 të punësojnë 11 përfitues të bursave YCS.

“Ministria e Integrimit Evropian ë bashku me Qeverinë e Kosovës e lehtëson, e përkrahë dhe mbështet dhe e koordinon tërë këtë proces, kjo është edhe përgjegjësia primare në lidhje me çështjen projektit Skema e Profesionistëve të Rinj, apo Young Cell Scheme (YCS)…Vetë fakti që punësimi i përfituesve i kësaj skeme, përkatësisht bursistëve ndër vite në ministrinë e Integrimit Evropian ka njohur vetëm rritje, e sidomos në tri vitet e fundit, që nga viti 2017 i kemi pasur 3 bursistë të punësuar, në vitin 2018 pesë, kurse këtë vit MIE ka marr si objektiv edhe si angazhim që të punësoj 11 bursist nga kjo skemë si asnjëherë më parë“, tha Cukaj.

Sipas Sekretarit të Përgjithshëm të ministrisë së Integrimeve Evropiane këtë javë ka nisur intervistimi i katër prej bursistëve nga programi i Skemës së Profesionistëve të Rinj, ku brenda një periudhë të shkurt kohore do të ndodh edhe punësimi i tyre.

“Këtë javë kemi filluar t’i kontaktojmë, t’i intervistojmë dhe t’i përgatisim për procedurat përkatëse që parashihen në rastin e punësimit të këtyre bursistëve, sepse me marrëveshjet që kemi, me dokumentacionin përkatës me vendimet përkatëse mënyra e punësimit të këtyre përfituesve është më e veçantë sesa në rastet kur ndodh një punësim i rregullt në bazë të Ligjin mbi Shërbimin Civil të Kosovës , edhe ky është punësim i rregullt, por që ka një procedurë tjetër sepse punësimi ndodh drejtë për së drejti , pa procedura që u nënshtrohen konkurrimit përmes konkurseve të hapurave” ….Për një periudhë të shkurtër kohore fillimisht do të punësohen katër pastaj në periudhën tjetër kohore do të punësohen edhe këta 7 të tjerë që janë planifikuar “, u shpreh sekretari i Përgjithshëm.

Sipas tij, të gjithë bursistët e Skemës së Profesionistëve të Rinj për vitin 2018 janë punësuar.

Kujtojmë që disa organizata të shoqërisë civile, mbështesin fuqimisht kërkesat e shërbimit civil të MIE-së dhe kërkojnë nga, siç shprehen ata, ministrja në dorëheqje Dhurata Hoxha, anulimin e menjëhershëm të konkurseve publike në MIE, punësimin e bursistëve nga bursa YCS, si dhe anulimin e menjëhershëm të çfarëdo mase të kundërligjshme ndaj shërbimit civil të MIE-së.

Sipas këtyre organizatave veprimet e Ministrisë së Integrimit Evropian përkitazi me pesë (5) konkurse publike përbëjnë: shkelje të një marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës; shkelje të akteve sekondare të Qeverisë; rrezikojnë anulimin e bursave të parapara për vitet në vijim që do financojnë shkollimin jashtë vendit të qindra të rinjve Kosovar, si dhe rrezikojnë pezullimin e asistencës së BE-së në vlerë prej 45.5 milionë EURO.