Zulfaj: Zyrtarët e prokurimit të cenueshëm

Zulfaj: Zyrtarët e prokurimit të cenueshëm

Mungesa e transparencës për qasje në kornizën ligjore, publikimi i pasurisë së zyrtarëve të prokurimit publik, mos-zbatimi në praktikë i kontratave, si dhe nevoja për ndryshimin e Ligjit për shoqëritë tregtare janë disa nga të gjeturat e Lëvizjes FOL nga monitorimi i aktiviteteve të prokurimit u bë e ditur në tryezën “Transparenca në prokurimin publik në Kosovë”./21Media