Propozohet që zona përreth Badovcit të shpallet peizash i mbrojtur

Propozohet që zona përreth Badovcit të shpallet peizash i mbrojtur

Po mbahet mbledhja e Kuvendit Komunal të Prishtinës, Ali Sefaj për ndërtimet në Badovc.

Përfaqësuesi i grupit të qytetarëve për mbrojtjen e Liqenit të Badovcit, Ali Sebaj propozoi tri pika.

– Anulimin e vendimit të Komunës për caktimin e kushteve ndërtimore të datës 26 .12. 2019.
– – Pezullimin e të gjitha vendimeve, kushteve ndërtimore lejen ndërtimore në zonën e parë, dytë edhe të tretë deri në nxjerrjen e dokumenteve të reja të planifikimit hapësinor, hartës zonale planit zhvillimor komunal dhe planeve rregulluese.
– Fillimin e procedurave për shpalljen e zonave përreth liqenit peisazh i mbrojtur i natyrës dhe bashkimin e tyre me Gërminë dhe në vendime të specifikohet kur të bëhet kërkesa që ajo zonë të jetë zonë e gjelbërt dhe të mos ndërtohet. /21Media