"Eliminimi i dhunës ndaj grave në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi”

“Eliminimi i dhunës ndaj grave në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi”

Zyra e UN Women në bashkëpunim me Zyrën e  Bashkimit Evropian, lansuan programin  e kompetenës vendore  në kuadër të programit  Rajonal të “Eliminimit të dhunës ndaj grave në shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe në Turqi”. U tha se ky program  synon të luftojë dhunën dhe diskriminimin ndaj garve dhë vajzave në gjashtë shtete të Ballkanit Perendimor dhe në Truqi./21Media