Vetëm 6 për qind kontrollohet

Vetëm 6 për qind kontrollohet

Mbi 30 maune me naftë, të cilat kanë tentuar që të futen në Kosovë përmes pikave kufitare janë kthyer mbrapa. Kjo pasi ato kanë rezultuar që të jenë jashtë parametrave të lejuar.

Cilësinë e dobët të kësaj nafte e ka konfirmuar edhe superanaliza që Dogana e Kosovës ka bërë në laboratorët e akredituar, pasi që i ka marrë mostrat nga kontrolli që ka bërë në kufi.

Megjithatë, kontrolli i naftës për cilësi vazhdon të jetë në nivel të ulët. Vetëm 6 për qind kontrollohet nga Dogana e Kosovës, ndërsa pjesa tjetër hyn në treg pa u kontrolluar fare, shkruan Koha Ditore.

Shqetësim për këtë ka ngritur edhe Shoqata e Naftarëve të Kosovës, e cila ka kërkuar nga Qeveria që të formojë një rregullator, i cili do të merrej me cilësinë e naftës që hyn në Kosovë, ashtu siç kanë edhe vendet e rajonit.