Abiti: 50-60 për qind të bizneseve në very paguajën tatim.-Murtezaj: 1097 tatimpagues në veri, 1.6 milionë euro nga bizneset e komunitetit serb.-Stavileci: Janë zënë biznese në përpjekje për kontrabandim

Abiti: 50-60 për qind të bizneseve në very paguajën tatim.-Murtezaj: 1097 tatimpagues në veri, 1.6 milionë euro nga bizneset e komunitetit serb.-Stavileci: Janë zënë biznese në përpjekje për kontrabandim

Në veri të Kosovës ende ka biznese të serbëve që nuk paguajnë tatim. Nuk ka të dhëna të sakta për numrin e tyre. Por të dhënat e Administratës Tatimore të Kosovës tregojnë se vitin që shkoi në veri të vendit nga bizneset e komunitetit serb janë inkasuar 1 milionë e 6oo mijë euro..21Media