Në Zonën Industrale në Shirokë të Suharekës janë vensor afër 50 kompani prodhuese. Aktualaisht janë ndarë 77 parcela me mundësi të zgjerimit në të ardhmen e afert. Veprimtaritë që parashihen të vendosen në zonën industriale janë: Përpunimi i produkteve ushqimore, Përpunimi i prodhimeve nga tekstili dhe lëkura, përpunimi i elementeve nga materiali i aluminit, plastikes dhe drurit. Interesim i shtuar edhe nga kompanitë e huaja./21Media

Në Zonën Industrale në Shirokë të Suharekës janë vensor afër 50 kompani prodhuese. Aktualaisht janë ndarë 77 parcela me mundësi të zgjerimit në të ardhmen e afert. Veprimtaritë që parashihen të vendosen në zonën industriale janë: Përpunimi i produkteve ushqimore, Përpunimi i prodhimeve nga tekstili dhe lëkura, përpunimi i elementeve nga materiali i aluminit, plastikes dhe drurit. Interesim i shtuar edhe nga kompanitë e huaja./21Media