Pikturë e cila simbolizon të drejtat e barabarta

Pikturë e cila simbolizon të drejtat e barabarta

Ndërtesa e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës (BSPK) ka marr pamje tjetër.

Në murin e saj është duke u vizatuar një pikturë, e cila simbolizon të drejtat e barabarta.

Piktura është realizuar nga një artist i njohur i huaj.