Trendët që lidhen me ekonominë joformale

Trendët që lidhen me ekonominë joformale

Ministria e Financave dhe Zyra e BE-së në Kosovë përmes projektit të financuar nga BE-ja “Mbështetja e mëtejmë për institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar, korrupsionit dhe ekstremizmit të dhunshëm”, sot do të prezantojnë vlerësimin e vëllimit të ekonomisë joformale në Kosovë.

Në këtë prezantim do të marrin pjesë ministri i Financav, Bedri Hamza dhe shefja e Zyrës së BE-së/Përfaqësuese Speciale e BE-së, Nataliya Apostolova.

Vlerësimi ndjek po të njëjtën metodologji si vlerësimet e mëhershme të bëra në 2007 dhe 2014, për të mundësuar krahasimin e të dhënave dhe për të nxjerr përfundime për trendët që lidhen me ekonominë joformale në Kosovë.