RrGK apelon që Gjykata e Apelit të shpallë masën e paraburgimit

RrGK apelon që Gjykata e Apelit të shpallë masën e paraburgimit

Rrjeti i Grave të Kosovës është njoftuar për masën, siç quajnë ato, skandaloze, të shqiptuar nga Gjykata Themelore në Pejë kundrejt të dyshuarit për veprën penale trafikim me njerëz, e kryer në vitin 2012 në Komunën e Istogut.

Rasti në fjalë i raportuar ka të bëjë me një dyshim të trafikimit me qenie njerëzore, mbajtje në skllavëri dhe dhunim.

RrGK nëpërmjet një komunikate ka shprehur indinjatën e thellë kundrejt një mase të tillë, duke e konsideruar jo adekuat vendimin e gjykatës ndaj të dyshuarit Q.A dhe bashkautorëve të tij, për veprën e raportuar.

Sipas Nenit 183 të Kodit të Procedurës Penale, në rastet kur ekzistojnë rrethana që tregojnë se ekziston rreziku i ikjes së te pandehurit, masat më të buta për sigurimin e pranisë së një personi të tillë dhe parandalimin e përsëritjes së veprës penale janë të pamjaftueshme. RrGK insiston që masa që do duhej të ishte shqiptuar menjëherë ka qenë paraburgimi, duke pasur parasysh se i pandehuri Q.A ka refuzuar disa herë të marrë pjesë në shqyrtime gjyqësore me arsyetimin se gjendet në botën e jashtme. Ai është sjellë në procedure gjyqësore me anë të lëshimit të letër rreshtimit vendor nga autoritetet Kosovare. Gjithashtu, Neni 187, Paragrafi 1.2.3. thekson se paraburgimi mund të shqiptohet edhe në rastet kur: pesha e veprës penale, mënyra ose rrethanat në të cilat është kryer vepra penale, karakteristikat e tij personale, sjellja e mëparshme, ambienti dhe kushtet nën të cilat ai jeton ose ndonjë rrethanë tjetër personale tregojnë rrezikun se ai mund ta përsërisë veprën penale, ta përfundojë veprën e tentuar penale ose ta kryejë veprën penale për të cilën është kanosur ta kryej”, thuhet në komunikatë.

RrGK shpreh shqetësimin se një kulturë e tillë e trajtimit jo të denjë të rasteve të dyshuara të trafikimit njerëzor është një inkurajim i mëtutjeshëm për autorët e këtyre veprave penale. Kjo sepse ata nuk po marrin ndëshkimin meritor në përputhshmëri me masat e parapara ligjore.

Andaj, RrGK apelon që Gjykata e Apelit të shpallë masën e paraburgimit, deri në shqyrtimin final dhe zbardhjen e rastit.