Sindikata ka kërkuar që shkollat të pajisen me mjete bashkëkohore të punës

Loading...

Sindikata ka kërkuar që shkollat të pajisen me mjete bashkëkohore të punës

Sindikata e Bashkuar e Arsimit, Shkencës dhe Kulturës e Kosovës ka bërë të ditur se në përpjekje për një arsim edhe më të mirë në Kosovë ka ngritur vazhdimisht në takimet me ministrin Arsim Bajrami dikur e tani edhe me ministrin Shyqiri Bytyqi ide konkrete që ndihmojnë shumë në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsim.

SBASHK-u ka kërkuar që mësimdhënësit që fatkeqësisht lëngojnë nga sëmundje të rënda të lirohen nga procesi mësimor duke u dhënë pensione në vlerën 75 % të pagës dhe në vend të tyre të angazhohet kuadri i ri në cilësinë e mësimdhënësit praktikant, duke u shpërblyer me 25 % të pagës dhe nëse dëshmohet me punë e përkushtim.

“Kemi kërkuar që edhe një numër mësimdhënësish që kanë kaluar moshën 60 vjeçare dhe që vështirë komunikojnë me teknologjinë e re të fitojnë të drejtën me ligj për pension të parakohshëm në vlerën 75 % të pagës  dhe në vend të tyre të pranohet kuadri i ri që qëndron mirë me zhvillimet teknologjike dhe risitë tjera shkencore”, thuhet në komunikatën e SBASHK-ut.

Sindikata ka kërkuar që shkollat të pajisen me mjete bashkëkohore të punës dhe që procesi mësimor të zhvillohet në kabinete. Kanë kërkuar që Drejtoritë arsimore  të depolitizohen dhe në to të rekrutohen kuadro profesionale arsimore që do të vizitonin shkollat e komunave të tyre dhe duke vizituar  në orët mësimore do të vërenin nga afër  punën  edukativo-arsimore të secilit mësimdhënës dhe bashkërisht e përmes këshillimeve do të tejkaloheshin dobësitë e vërejtura e po ashtu do të shihej nga afër se për cilin  trajnim ka nevojë mësuesi i caktuar.

“Kjo do të ishte  zgjidhje afatgjate e jo paralajmërimet për teste të njohurive. Njohuritë e mësimdhënësve i kanë testuar profesorët në Universitete dhe se ata kanë njohuri të nevojshme e dëshmon diploma e tyre”, thuhet në komunikatë./21Media