Gjashtë muaj pas emërimit në krye të Gjykatës së Apelit Hasan Shala më nuk është kryetar i kësaj Gjykate

Gjashtë muaj pas emërimit në krye të Gjykatës së Apelit Hasan Shala më nuk është kryetar i kësaj Gjykate

Gjykata Kushtetuese e Kosovës e ka shpallur të pavlefshëm vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për zgjedhjen e Hasan Shalës në krye të Gjykatës së Apelit.

Kushtetuesja ka gjetur se Këshilli Gjyqësor ka shkelur disa nene të Kushtetutës së Kosovës kur ka vendosur që për kryetar të Apelit të votoi Hasan Shalën. Është shkelur neni 24 për barazisë para ligjit, neni 31 i cili përcakton të drejtat për gjykim të drejtë dhe të paanshëm, si dhe neni 108 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës.

Shala nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar se më nuk është në pozitë.

“Unë falënderoj gjyqtarët e Gjykatës se Apelit, stafin administrativ,  institucionet kushtetuese më te cilat kemi  pasur bashkëpunim,  donatorët, organizatat jo qeveritare dhe mediat për bashkëpunimin e shkëlqyer, gjatë këtyre 6 muajve”, u shpreh Shala.

Shala pret që KGJK-ja, shumë shpejt t’i kryej obligimet e veta në raport me aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese  dhe  të vazhdohet me synimet e përbashkëta, për një gjyqësor, të pavarur dhe të paanshëm, efikas, transparent, të besueshëm dhe llogaridhënës.