Për 6 muaj, 142 ankesa për shkelje të të drejtave të tyre

Për 6 muaj, 142 ankesa për shkelje të të drejtave të tyre

Është rritur numri i ankesave të konsumatorëve. Për gjashtë muaj,  Këshilli për Mbrojtjen e Konsumatorit ka pranuar 142 ankesa të konsumatorëve për shkelje të të drejtave të tyre.  Ky këshill ka përshëndetur miratimin e Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, ndërsa, ligji është kritikuar nga shoqëria civile. /21Media