Për herë të parë, Dita Botërore e Radios është shënuar më 13 shkurt të vitit 2012

Për herë të parë, Dita Botërore e Radios është shënuar më 13 shkurt të vitit 2012

Sot është Dita Ndërkombëtare e Radios, e cila ka për qëllim të kujtojë fuqinë unike të këtij mediumi në funksion të promovimit të qasjes në informacion dhe të lirisë së shprehjes.

UNESCO ka shpallur këtë festë për të promovuar radion si medium dhe të gjitha mundësitë që ajo ofron.

13 shkurti është zgjedhur pasi në këtë datë, në vitin 1946, Radio e Kombeve të Bashkuara ka emetuar programin e parë.